Общи условия

Условия за резервация

•    Резервация в Стената, к.к. Пампорово, може да направите по един от следните начини:

– на телефон: +359 878 69 89 61

– чрез e-mail: info@stenata.bg          

– на място в хотела.

– чрез сайта на хотела: https://www.stenata.bg/

•    Резервацията следва да съдържа следната информация: името и фамилията на госта, националността му, точни дати на пристигане и заминаване, телефон, имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости.

•    Потвърждение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В него ще са описани типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, след като получите потвърждението, внимателно да се запознаете с информацията за Вашата резервация и да се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.

•    Хотелът изисква като гарантиращ депозит при резервация сума в размер на 100 (сто) % от сумата на резервацията.

•             След като получим сумата по гарантиращия депозит, Вашата резервация ще се счита за валидна и окончателно ПОТВЪРДЕНА.

•             Ако плащането не бъде извършено в рамките на 2 дни, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

•             Когато клиент направи резервация в хотел Стената се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях.

•             Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение.

•             Извършеното разплащане се счита за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в нашия хотел.

Условия за анулиране на резервация

•             Ако желаете да анулирате направена от Вас резервация, това може да стане по един от следните начини:

– на телефон: +359 878 69 89 61

– чрез e-mail: info@stenata.bg   

•             до 24 часа след направена резервация, ако клиентът желае да анулира потвърдена резервация, няма да дължи неустойка и платената сума, като гарантиращ депозит, ще му бъде възстановена.

•             При анулация след 24 часа срок до 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване, клиентът дължи неустойка в размер на 50% от сумата платена като гарантиращ депозит.

•             При анулация в срок по-кратък от 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване или в случай на непристигане в деня на настаняването, клиентът дължи неустойка в размер на сумата платена като гарантиращ депозит, а резервацията ще се счита за анулирана.

•            Хотел Стената запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит в срок от 30 (тридесет) работни дни по банкова сметка, считани от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

Промяна на резервацията

•             Ако желаете да промените Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.

При необходимост от връщане на сума платена с карта

•           Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платена резервацията.

Условия за настаняване

•             Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

– Настаняване: след 14:00 ч.

– Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

– При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:

– при освобождаване на стаята до 18:00 часа се дължи такса, по преценка на хотел;

– при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.

•             Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.

•             Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

Цени за настаняване

•             Цените за настаняване в  хотел Стената са посочени на официалния сайт на хотела: www.stenata.bg

Начин на плащане

•            Резервацията може да бъде платена с карта (Maestro, Visa или Mastercard), чрез виртуален ПОС терминал (Сумата за плащане ще бъде в BGN)

Права и задължения на страните

•             Хотел Стената се задължава да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

•             Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

•             Хотел Стената не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

•             Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

•             Всички цени, обявени в сайта на хотела www.stenata.bg, както и описани в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

•             Допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена за нощувка и трябва да бъдат заплатени отделно при освобождаване на стаята.

•             Хотелът не носи отговорност за: откраднати вещи от стаите или общите части на хотела, които се съхраняват извън  сейфа на рецепция, както за щети, причинени от трети лица.

•             В стаите на хотел Стената не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

•             Гостите на хотела следва да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

•             Хотел Стената не носи отговорност за лица под 18 години оставени без надзор. Всеки гост е длъжен да не оставя децата си без надзор на територията на хотел Стената.

•             По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.stenata.bg, задължителни са разпоредбите на законите на Република България.

Политика за използване на Бисквитки

•             С посещаването на сайта www.stenata.bg, потребителите се съгласяват бисквитки от него, негови партньори и рекламните платформи използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им.

•             Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт www.stenata.bg, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.

•             Потребителя се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, резервация, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на www.stenata.bg

Права за интелектуална собственост

•             Съдържанието на уеб сайта www.stenata.bg е със запазени авторски права.

•             Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати.

•             Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта www.stenata.bg за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на хотел Стената и/или носителят на авторското право.

•             Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта www.stenata.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на хотел Стената или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на хотел Стената и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

error: Content is protected !!

Актуални оферти

 За настаняване в дните понеделник-четвъртък за месец януари

10% OFF